twitter
rss                 ODOLENA VODA


Toto je název obce ve Středočeském kraji, která je dost známá. Bohužel to ale neznamená, že všichni vědí, jak se správně používá. Důvod je poměrně jednoduchý. Důležité je znát původ názvu. Většinou si lidé myslí, že jde o vlastnost vody, jako je třeba studená, dobrá, červená a podle toho skloňují první část názvu ve shodě s druhou částí, což je ale špatně. Existují tvary jako „Odolená Voda“, v „Odolené Vodě“, do „Odolené Vody“, s „Odolenou Vodou, které, jak jsem se již zmínil, nejsou správné. Původ názvu se přisuzuje po zřejmě rytíři Odolenu. Z historických pramenů ale není možné najít přesné vysvětlení.  Ve středověku se ale už tato obec nazývala „Odolenova Voda“. Pokud by jméno vydrželo až do dnešní doby, bylo by správné používat výraz do „Odolenovy Vody“, tedy normálně skloňovat ve shodě vlastního jména a podstatného jména. Protože ale došlo ke zkrácení vlastního jména, vzniká tak neshodný přívlastek, který se nemůže skloňovat ve shodě s podstatným jménem,  výsledek  je potom stálý tvar „Odolena“. „Odolena Vodu, Odolena Vodě, s Odolena Vodou“. Bohužel i v oficiálních stránkách obce se vyskytují nesprávné tvary. Pochopitelně, že český lid si obecně usnadňuje výslovnost některých jmen a tak je to i v případě názvu obce na „Odolka“, nebo „Vodolka“. Toto se asi nejvíce vžilo ve sportovní oblasti zásluhou mužského volejbalu.
Nabízí se mi přirovnání k podobnému názvu složeného také ze dvou slov. A sice „kůň Převalského“. V používání tohoto názvu se ale vůbec nechybuje, protože je každému znám už ze školních lavic. Nikdo neřekne „ koni Převalskému“, ale "koni  Převalského".
 Doufám, že se mi podařilo trochu vysvětlit původ jména a hlavně jeho používání a přispět tak k pochopení mého příspěvku o čistější češtinu.

0 komentářů:

Okomentovat