twitter
rss


     Vážíme si češtiny? II


V první části o vážení si češtiny jako mateřského jazyka, jsem použil příklady slov, nebo slovních spojení, které moc nesvědčí o tom, že by mluvčí byl obzvláště hrdý na svůj jazyk.  Řekl bych, že spíše o opaku.
Nyní jsem si všimnul, že ve Facebooku, i ve většině diskusních fór na internetu, ať jsou na jakákoli téma, se objevují slova, která mají nesprávně použitá i, y (vyděl duhu, vikopnul míč, zvyditelnit), místo z  používají s  a opačně (smizel, ztrávil dovolenou). Chyb ve shodě podmětu s přísudkem se to týká také. Původně jsem měl v úmyslu se o všech těchto „chybách“ konkrétně zmínit. Časem jsem ale přišel na to, že bych asi nedělal nic jiného, než si poznamenával prohřešky. Také bych zřejmě prezentoval jenom zlomek, ostatní (pokud by si byli vědomi chyby), by se třeba cítili dotčeni, že jsem je nejmenoval. V některých případech má potom slovo jiný význam, což pisateli zřejmě moc nevadí. Zatím se mi nepodařilo pochopit důvod, proč to někteří dělají. Zda proto, aby vzbudili dojem, že nejsou příliš inteligentní a tudíž i v tématu mohou případně plácat nesmysly,  nebo  to je móda. (Nevím, zda mám vyloučit negramotu.)  Také jsem viděl i slovo obědnal, u kterého jsem chvíli nemohl pochopit, co to slovo znamená. Zřejmě šlo o zrychlení psaní a tím ke zkrácení času. O jedno písmenko, skutečně obdivuhodné.  Pokud by se jednalo o krácení slov, už se několik výrazů ujalo. Jak jsem se již zmínil, je to v neformálním projevu ve výše zmíněných médiích po vzoru angličtiny. Třeba z5 (zpět), o5 (opět).
V každém případě, pokud se některé výše zmíněné chyby objeví ve webové stránce, je jedno zda v odborné, či prodejní, docela bych měl i pochyby o kvalitě odbornosti, nabízených služeb, nebo zboží. Myslím si, že i tato oblast má vliv na oblíbenost a atraktivitu stránek, nebo diskusních témat. Proto čeština by měla všude vyhrávat. Tento způsob nevážení si češtiny bych mohl přirovnat k mnoha lidem, kteří si při jídle čtou. Myslím si, že v hodně případech ani nevědí co jedí a jak to chutná, což se dá vysvětlit i tak, že si jídla neváží. Ještě vážnější přirovnání bych viděl v situaci, kdy si někdo dá kvalitní nápoj  ( whisky, koňak), přímo z lahve. To by však byl už barbar.  (Námět na jiné téma.)

0 komentářů:

Okomentovat